شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
2-FDAN
ي نسخه دارم ک از نوجووني و کارا و فکراي نوجووني تو ذهنم مونده:)
{a h=ANFD}2FDAN{/a} بدو وررود به جووني خيلي خاصه
2-FDAN
{a h=naslehjavan}نوشته هاي ...{/a} اره درسته و براي بدست آوردن تجربه اگر از فکرت استفاده کني ي فرد به شدت عالي ميشي:)
پارسي بلاگ مديريت يا کسي که همچيزشو بلدباشه داره؟!
{a h=saha1382}غرور زخمي من{/a} اقاي فخري زاده هستن
تسبیح دیجیتال
نوشته هاي ...
رتبه 0
0 برگزیده
148 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top